Cách nộp tờ khai và tra cứu nghĩa vụ kê khai thuế trên hệ thống ETAX

Để doanh nghiệp có thể kinh doanh hiệu quả thì mọi thủ tục, thao tác đều đòi hỏi kế toán cần nắm rõ để tránh sai sót, gây tổn thất về mặt thời gian cũng như chi phí cho doanh nghiệp. Các bước nộp tờ khai, kê khai thuế qua mạng hình dung thì khá dễ dàng nhưng trên thực tế thì lại gây ra một số khó khăn về cách nộp thuế điện tử, cách nộp tờ khai cũng như cách để tra cứu nghĩa vụ kê khai thuế của doanh nghiệp. Những hướng dẫn khi nộp tờ khai và tra cứu nghĩa vụ kê khai thuế trên hệ thống ETAX sẽ được chia sẻ giúp kế toán giảm bớt “nỗi lo” khi thực hiện.

Hướng dẫn nộp tờ khai thuế trên hệ thống ETAX của Tổng cục thuế

Bước 1: Kế toán mở phần mềm HTKK và đăng nhập vào ứng dụng. Tiếp theo chọn tờ khai cần kê khai và khai thuế theo các chỉ tiêu trên tờ khai. Sau đó kế toán chọn “Kết xuất XML” từ ứng dụng HTKK về máy tính để lưu file tờ khai cần nộp.

Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống, trên hệ thống eTax, kế toán tiến hành chọn “Khai Thuế”, sau đó chọn tiếp “Nộp tờ khai XML”. Khi đó hệ thống sẽ hiển thị màn hình Nộp tờ khai thuế định dạng XML

Bước 3: Kế toán chọn “Chọn tệp tờ khai” để chọn file upload (đã thực hiện từ bước 1). Hệ thống hiển thị cửa sổ mở file, kế toán tiến hành chọn file đã kết xuất từ trước đó để tải file lên.

Bước 4: Chọn “Ký điện tử”. Nhập mã PIN đúng và chọn nút “Chấp nhận”, hệ thống báo ký điện tử thành công là được.

Bước 5: Bạn tích vào nút “Nộp tờ khai” để gửi tờ khai tới Cơ quan thuế. Hệ thống hiển thị danh sách tờ khai đã gửi tới Cơ quan thuế.

kê khai thuế

Cách tra cứu nghĩa vụ kê khai thuế trên hệ thống ETAX của Tổng cục thuế

Bước 1: Kế toán chọn menu “Kê khai”. Lúc đó hệ thống hiển thị mặc định màn hình giao diện Truy vấn nghĩa vụ kê khai.

Bước 2: Nhấn nút “Tra cứu” để hệ thống thực hiện truy vấn và hiển thị loại nghĩa vụ kê khai của doanh nghiệp. Như vậy là các bạn đã tra cứu được nghĩa vụ kê khai thuế của doanh nghiệp mình thành công với 2 bước đơn giản.

Tham khảo thêm cách đăng ký bổ sung ngân hàng để thực hiện nộp thuế điện tử bằng hệ thống ETAX

Bước 1: Kế toán chọn menu “Quản lý tài khoản”, sau đó chọn tiếp “Thay đổi thông tin dịch vụ”. Hệ thống hiển thị màn hình thay đổi thông tin dịch vụ.

Bước 2: Tích vào mục “Đăng ký bổ sung Ngân hàng”. Sau đó màn hình sẽ hiển thị tờ khai đăng ký bổ sung ngân hàng.

Bước 3: Chọn ngân hàng đăng ký cho dịch vụ nộp thuế điện tử, sau đó chọn “Tiếp tục”. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin người nộp thuế (Tên chủ tài khoản và số tài khoản doanh nghiệp có thể nhập hoặc để trống).

Bước 4: Nhấn nút “Tiếp tục”. Hệ thống hiển thị màn hình chi tiết thông tin thay đổi dịch vụ.

Bước 5: Nhấn nút “Ký và gửi”. Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN. Nhập mã PIN đúng và chọn nút “Chấp nhận”, hệ thống báo ký điện tử thành công và cập nhật thông tin cần thay đổi của doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp sử dụng 2 chữ ký số cho hai dịch vụ khai thuế điện tử và nộp thuế điện tử thì khi đăng ký bổ sung ngân hàng, kế toán phải thực hiện ký bằng chữ ký số dùng khi đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử ở bước ký này. 

Những Điều Cần Biết Về Kê Khai Thuế Đối Với Vận Tải Hành Khách 

Lợi Ích Kép Từ Việc Sớm Chuyển Đổi Sang Sử Dụng HĐĐT

Cách thay đổi mật khẩu đăng nhập hệ thống ETAX cho DN quan tâm

Bước 1: Kế toán chọn menu “Quản lý tài khoản”, sau đó chọn tiếp “Đổi mật khẩu đăng nhập”. Khi đó hệ thống sẽ hiển thị màn hình Đổi mật khẩu đăng nhập

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin: Mật khẩu cũ; Mật khẩu mới; Nhập lại mật khẩu mới. Kế toán không nên để chế độ tiếng việt khi nhập mật khẩu mới.

Bước 3: Chọn “Tiếp tục” để thực hiện thay đổi mật khẩu.