Quy hoạch phân khu và những thông tin cần nắm rõ

Quy hoạch phân khu là gì? Nội dung quy hoạch phân khu cụ thể như thế nào? Khi nào cần lập quy hoạch phân khu… Rất nhiều câu hỏi liên quan tới quy hoạch phân khu mà chúng ta chưa thực sự hiểu rõ. Hãy cùng đọc qua bài viết này để giải đáp phần nào những thắc mắc của bạn.

Trả lời câu hỏi quy hoạch phân khu là gì?

Quy hoạch phân khu là gì? Chính là việc phân chia, xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị của các khu đất, mạng lưới công trình kỹ thuật – hạ tầng, công trình hạ tầng xã hội trong một khu vực đô thị nhất thế hóa nội dung quy hoạch chung.

Khi tiến hành phân phu xây dựng, nhất là khu chức năng đặc thù, phải tiến hành theo quy định, tại điều 27, luật xây dựng năm 2014.

Nhiệm vụ của quy hoạch phân khu sẽ là yêu cầu về diện tích sử dụng đất, quy mô, phạm vi quy hoạch của phân khu, hệ thống công trình – hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nằm trong khu vực quy hoạch. Lập danh mục đề xuất biên pháp cải tạo những công trình cần giữ lại, trong khu vực quy hoạch, cải tạo. Ngoài ra, mỗi khu vực quy hoạch cũng sẽ có những yêu cầu khác nữa.

Quy hoạch phân khu và những thông tin cần nắm rõ

Nội dung quy hoạch phân khu cụ thể như thế nào?

Nội dung quy hoạch phân khu được quy định tại điều 15, thông tư 12/2016/TT-BXD gồm có:

Về bản sẽ bao gồm sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch, bản đồ ranh giới, phạm vi khu vực lập quy hoạch phân khu xây dựng. Sơ đồ này được thể hiện trên nền bản đồ địa hình, tỷ lệ phù hợp.

Thuyết minh gồm lý do, căn cứ và sự cần thiết lập quy hoạch xây dựng phân khu. Đề xuất và lựa chọn các chỉ tiêu cơ bản để áp dụng, dự kiến dân số, sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật dựa vào cơ sở phân tích, tổng hợp từ các quy hoạch có liên quan, đã được phê duyệt. Yêu cầu về công tác điều tra, khảo sát hiện trạng, thu thập dữ liệu, tổ chức không gian, phân khu chức năng, cảnh quan, hạ tầng… Xác định danh mục bản vẽ, thuyết minh, phụ lục kèm với số lượng quy cách sản phẩm, kế hoạch và tiến độ tổ chức  https://alonhatro.com/.

Dự thảo tờ trình và dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu và các văn bản pháp lý có liên quan. Hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng, được quy định tại thông tư 12/2016/TT/BXD (bạn có thể tham khảo thêm).

Quy hoạch phân khu và những thông tin cần nắm rõ

Khi nào cần lập quy hoạch phân khu?

Khi nào cần lập quy hoạch phân khu? Theo điều 10, Nghị định 44/2015/NĐ-CP và khoản 4 Điều 1, Nghị định 72/2019/NĐ-CP, lập quy định phân khu theo nguyên tắc sau:

Thứ nhất các khu chức năng trong và ngoài đô thị được thực hiện lập quy hoạch xây dựng theo quy định. Thứ hai, các khu chức năng có quy mô trên 500 ha cần phải lập quy hoạch chung xây dựng, đảm bảo theo yêu cầu. Thứ ba, các khu vực trong khu chức năng hoặc khu chức năng quy mô dưới 500 ha theo yêu cầu quản lý và phát triển, được lập quy hoạch phân khu xây dựng, làm cơ sở xác định các dự án đầu tư xây dựng và lập quy hoạch chi tiết.

Các khu vực trong khu chức năng, khi thực hiện đầu tư xây dựng thì lập quy hoạch chi tiết xây dựng để cụ thể hóa quy hoạch. Ngoài ra sẽ còn quy định với dự án đầu tư xây dựng do 1 chủ đầu tư tổ chức thực hiện, quy mô nhỏ hơn 5 ha và trường hợp cần điều chỉnh ranh giới hay một số chỉ tiêu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

 

Có thể bạn quan tâm:

>>> 3 nguyên tắc “vàng” trong cách bảo vệ trẻ khỏi dịch Corona

>>> Những điều cần biết về kê khai thuế đối với vận tải hành khách