Quyết toán thuế thu nhập cá nhân và những điều cần lưu ý

Thuế thu nhập cá nhân là một phần vô cùng quan trọng không chỉ đối với cá nhân mà còn đối với cả các doanh nghiệp. Đối với việc tra mã số thuế cá nhân, cá nhân và doanh nghiệp có thể dễ dàng thực hiện hoàn toàn qua mạng Internet. Còn đối với việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì là công việc phải làm định kỳ mỗi năm của doanh nghiệp và phức tạp hơn rất nhiều. Cùng điểm lại những điều cần chú ý khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong bài viết dưới đây.

Theo quy định mới nhất thì từ ngày 01/7/2020, sẽ kéo dài thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân trực tiếp quyết toán (theo quy định hiện hành chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính). Đây là điểm khác biệt so với các năm trước, do đó, các doanh nghiệp cần phải nắm rõ để triển khai thực hiện.

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế TNCN

Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định thời điểm xác định thu nhập để tính thuế TNCN là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

Phương pháp tính thuế TNCN

Phương pháp tính thuế TNCN sẽ được thực hiện theo quy định như sau:

– Tính theo biểu lũy tiến từng phần: đối với lao động ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) từ 3 tháng trở lên

– Khấu trừ 10%: đối với người lao động không ký hợp đồng hoặc ký HĐLĐ dưới 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên

– Khấu trừ 20%: đối với cá nhân không cư trú (thông thường là người nước ngoài) được xác định bằng thu nhập chịu thuế (TNCT) từ tiền lương, tiền công nhân với thuế suất 20%

Cá nhân cư trú không ký HĐLĐ hoặc có ký nhưng dưới 3 tháng

Việc thực hiện quyết toán thuế đối với cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc có ký nhưng dưới 3 tháng sẽ được thực hiện như sau:

– Khấu trừ thuế TNCN theo từng lần chi trả thu nhập từ 2.000.000 đồng trở lên

– Đối với cá nhân cư trú: khấu trừ 10% tổng thu nhập trả/lần (không phân biệt có mã số thuế hay không)

Lưu ý:

Trong trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức TNCT của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (Cam kết 02/CK-TNCN – Theo mẫu tại Thông tư 92/2015/TT-BTC) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.

– Người làm cam kết 02 bắt buộc phải có MST tại thời điểm làm cam kết. 

Giải Đáp Một Số Thắc Mắc Khi Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử 

Các Bước Đăng Ký Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Không Nên Bỏ Qua

Có thể khẳng định, năm 2020 là năm có nhiều thay đổi về cách tính lương, thu nhập chịu thuế, các mức giảm trừ gia cảnh cũng được tăng lên nhằm phù hợp với điều kiện thực tế và mức sống thực tế của các cá nhân. Chính vì vậy, các cá nhân, doanh nghiệp cần phải nắm được những chuyển biến, thay đổi này để có thể triển khai thực hiện được tốt nhất. Đặc biệt đối với việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân, cần phải nắm rõ các quy định, các trường hợp đặc biệt để có thể triển khai thực hiện đúng theo quy định hiện hành.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp các doanh nghiệp nắm được các điều cần chú ý khi thực hiện việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân, cùng với đó là những lưu ý để việc triển khai thực hiện quyết toán thuế được tốt nhất